Dạng viên 3 màu

Số 321Z tổ 1, ấp An Hương 1, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Liên hệ với chúng tôi

hotline 0901.009.299

phanbontruongxuan@gmail.com

Dạng viên 3 màu

PHÂN BÓN NPK BBA 16-8-23

PHÂN BÓN NPK BBA 16-8-23

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

PHÂN BÓN NPK BBA 20-15-7

PHÂN BÓN NPK BBA 20-15-7

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

PHÂN BÓN NPK BBA 25-25-5+TE

PHÂN BÓN NPK BBA 25-25-5+TE

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

PHÂN BÓN NPK OA 32-10-10

PHÂN BÓN NPK OA 32-10-10

GIÚP CÂY PHỤC HỒI RỄ - ĐÂM CHỒI MẠNH

Phân bón NPK OA 25-5-15 + TE

Phân bón NPK OA 25-5-15 + TE

GIÚP PHÁT TRIỂN THÂN - LÁ - CỦ - QUẢ VÀ HẠT

Zalo
Hotline