Dạng viên 1 màu - viên 3 màu

Số 321Z tổ 1, ấp An Hương 1, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Liên hệ với chúng tôi

hotline 0901.009.299

phanbontruongxuan@gmail.com

Dạng viên 1 màu - viên 3 màu

PHÂN BÓN NPK BBA 15-5-20+TE

PHÂN BÓN NPK BBA 15-5-20+TE

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

NPK BBA 20-20-15 + TE

NPK BBA 20-20-15 + TE

Dùng cho các loại cây trồng

NPK OA 16-5-20+5S + TE

NPK OA 16-5-20+5S + TE

Chuyên dùng cho lúa, chống đổ ngã, bông dài, to hạt, chắc hạt

PHÂN BÓN NPK OA 19-19-19+TE

PHÂN BÓN NPK OA 19-19-19+TE

Tăng Khả Năng Kháng Sâu Bệnh - Kích Thích Ra Rễ Và Phân Hoá Mầm Hoa

PHÂN BÓN BBA 17-17-17 + TE

PHÂN BÓN BBA 17-17-17 + TE

Giúp Cây Phát triển Cân Đối - Hạn Chế Rụng Phấn Hoa - Dưỡng Cây - Tăng Năng Suất

PHÂN BÓN BBA 16-16-8 + TE

PHÂN BÓN BBA 16-16-8 + TE

Tăng Khả Năng Kháng Sâu Bệnh - Kích Thích Ra Rễ Và Phân Hoá Mầm Hoa

Phân bón NPK OA 19-9-19 + TE

Phân bón NPK OA 19-9-19 + TE

CUNG CẤP ĐẦY ĐỦ CÁC NGUYÊN TỐ TRUNG VI LƯỢNG - GIÚP CÂY TRỒNG TĂNG NĂNG XUẤT

PHÂN BÓN NPK OA 10-10-30+TE

PHÂN BÓN NPK OA 10-10-30+TE

Làm tăng phẩm chất của trái, tăng năng suất cây trồng và tạo độ ngọt đối với cây ăn trái.

NPK OA 16-6-20+6S+TE

NPK OA 16-6-20+6S+TE

Giúp Trái Nhanh Lớn, Chắc Hạt, Chín Tập Trung

NPK OA 16-8-16+8S + TE

NPK OA 16-8-16+8S + TE

Làm Tăng Độ Phì Nhiêu Cho Đất, Kích Thích Bộ Rễ Phát Triển Mạnh Cây Trồng Sinh Trưởng Tốt.

NPK OA 17-17-7+7S+TE

NPK OA 17-17-7+7S+TE

Chuyên Phục Hồi Sau Thu Hoạch, Thúc Lộc, Thúc Đẻ Nhánh Cho Các Loại Cây Trồng.

Zalo
Hotline