Dạng Viên 1 màu

Số 321Z tổ 1, ấp An Hương 1, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Liên hệ với chúng tôi

hotline 0901.009.299

phanbontruongxuan@gmail.com

Dạng Viên 1 màu

PHÂN BÓN NPK BBA 16-16-8-6S

PHÂN BÓN NPK BBA 16-16-8-6S

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK BBA 12-11-18+TE

PHÂN BÓN HỖN HỢP NPK BBA 12-11-18+TE

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

PHÂN BÓN NPK BBA 17-7-17-6S+TE

PHÂN BÓN NPK BBA 17-7-17-6S+TE

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

NPK BBA 12-12-18 +TE

NPK BBA 12-12-18 +TE

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

Phân bón TXUCO MKP

Phân bón TXUCO MKP

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

Phân bón TXUCO DAP 18-46

Phân bón TXUCO DAP 18-46

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

Phân bón TXUCO KCL 60%

Phân bón TXUCO KCL 60%

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

Phân bón TXUCO AMON 25%

Phân bón TXUCO AMON 25%

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

NPK BBA 16 -16 -8 +6S +TE

NPK BBA 16 -16 -8 +6S +TE

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

Phân bón URÊ (OA Urea BZn) + Bổ sung Bo Kẽm

Phân bón URÊ (OA Urea BZn) + Bổ sung Bo Kẽm

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

PHÂN NPK BBA 15-15-15+TE

PHÂN NPK BBA 15-15-15+TE

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

PHÂN BÓN NPK BBA 17-7-17+TE

PHÂN BÓN NPK BBA 17-7-17+TE

Đặc biệt hiệu quả cho nhiều loại cây trồng

PHÂN BÓN NPK OA 15-9-13+TE

PHÂN BÓN NPK OA 15-9-13+TE

Giúp cây phát triển khỏe mạnh để tăng năng suất cho cây trồng.

Phân bón NPK OA 10-8-20

Phân bón NPK OA 10-8-20

GIÚP CÂY SINH TRƯỞNG KHỎE - TĂNG KHẢ NĂNG KHÁNG BỆNH

Phân bón NPK OA 10-8-15

Phân bón NPK OA 10-8-15

CHỐNG RỤNG TRÁI NON - TĂNG KÍCH THƯỚC TRÁI - GIÚP CÂY XANH TỐT

Phân bón NPK OA 17-9-17 + TE

Phân bón NPK OA 17-9-17 + TE

Cung Cấp Chất Dinh Dưỡng Cân Đối Và Kịp Thời Trong Giai Đoạn Sinh Trưởng

Zalo
Hotline