Dạng lỏng

Số 321Z tổ 1, ấp An Hương 1, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Liên hệ với chúng tôi

hotline 0901.009.299

phanbontruongxuan@gmail.com

Dạng lỏng

PHÂN BÓN HỮU CƠ TXUCO GROW

PHÂN BÓN HỮU CƠ TXUCO GROW

Tạo nhiều mầm hoa, ra nhiều hoa , trổ bông đồng loạt, tăng đậu trái, chống rụng trái non.

PHÂN BÓN HỮU CƠ  DẠNG LỎNG TXUCO NUTRI GROW

PHÂN BÓN HỮU CƠ DẠNG LỎNG TXUCO NUTRI GROW

-Phục hồi cây sau thu hoạch. -Kích thích bộ rễ phát triển, ra nhiều rễ tơ. -Thúc nuôi đọt,ra nhiều đọt non, dưỡng cây xanh tốt. -Nuôi trái, giúp tăng năng suất cây trồng.

TXUCO LUSH GREENERY

TXUCO LUSH GREENERY

Với thành phần đặc biệt giúp cho: Tăng năng suất và chất lượng cao. Kích thích bộ rễ phát triển nhanh. Ra hoa nhiều, trái to, củ to. Thúc nuôi đọt, nuôi trái

PHÂN BÓN  HỮU CƠ TXUCO QUALITY

PHÂN BÓN HỮU CƠ TXUCO QUALITY

XUCO QUALITY giúp cây: Kích thích bộ rễ phát triển nhanh .Giúp ra hoa nhiều, trái lớn, củ to .Tăng năng suất và chất lượng cao

Phân bón hữu cơ TXUCO ORGANIC ( dạng lỏng)

Phân bón hữu cơ TXUCO ORGANIC ( dạng lỏng)

GIÚP CÂY PHỤC HỒI RỄ - ĐÂM CHỒI MẠNH

Phân Bón Hữu Cơ TXUCO ORGANIC (Lỏng)

Phân Bón Hữu Cơ TXUCO ORGANIC (Lỏng)

Giải độc phèn, giải độc hữu cơ.

Phân bón hữu cơ TXUCO Grow (lỏng)

Phân bón hữu cơ TXUCO Grow (lỏng)

Dưỡng trái và hạt, chống rụng xanh cây tốt lá

Zalo
Hotline