Dạng bột

Số 321Z tổ 1, ấp An Hương 1, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh Long

Liên hệ với chúng tôi

hotline 0901.009.299

phanbontruongxuan@gmail.com

Dạng bột

PHÂN BÓN HỮU CƠ TXUCO RỒNG VÀNG

PHÂN BÓN HỮU CƠ TXUCO RỒNG VÀNG

-Phục hồi cây sau thu hoạch. -Kích thích bộ rễ phát triển, ra nhiều rễ tơ. -Thúc nuôi đọt,ra nhiều đọt non, dưỡng cây xanh tốt. -Nuôi trái, giúp tăng năng suất cây trồng.

phân bón hữu cơ TXUCO FUTURE (bột)

phân bón hữu cơ TXUCO FUTURE (bột)

GIÚP CUNG CẤP DINH DƯỠNG - KHÁNG BỆNH - TỐT CÂY

phân bón hữu cơ TXUCO TRUYỀN THỐNG (bột)

phân bón hữu cơ TXUCO TRUYỀN THỐNG (bột)

PHỤC HỒI CẢI TẠO ĐẤT - TĂNG NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN

phân bón hữu cơ TXUCO VI SINH (bột)

phân bón hữu cơ TXUCO VI SINH (bột)

BỔ SUNG HỮU CƠ - KÍCH THÍCH BỘ RỄ

phân bón hữu cơ TXUCO GOLD (bột)

phân bón hữu cơ TXUCO GOLD (bột)

TẠO ĐỒ PHÌ NHIÊU CHO ĐẤT - KÍCH HOA ĐẬU TRÁI

Phân bón hữu cơ TXUCO PROMAX (bột)

Phân bón hữu cơ TXUCO PROMAX (bột)

Bổ sung chất dinh dưỡng toàn diện cho cây trồng, cải thiện đất chai sạn, giúp cây hấp thụ chất dinh dưỡng từ đất lâu dài, kich thích rễ, tăng năng suất...

Phân bón hữu cơ  TXUCO GOOD (bột)

Phân bón hữu cơ TXUCO GOOD (bột)

Tăng tốc sinh trưởng, tăng tỉ lệ đậu trái tối đa, tăng năng suất chất lượng nông sản, kéo dài thời gian bảo quản sau thu hoạch.....

Zalo
Hotline